energia-elektryczna.pl - Niezależny Serwis Odbiorców Energii

Nawigacja Menu | Treść
Procedura zmiany sprzedawcy energii

Zagadnienia związane ze zmianą sprzedawcy energii - podstawy

  • Na podstawie Art. 4j. Ustawy Prawo Energetyczne - odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Realizowane jest to w oparciu o na zasadę TPA (Third Party Access). 
  • Przed podjęciem decyzji o zmianie przeprowadź analizę Twoich korzyści wynikających ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej oraz analizę wiążących Ciebie umów związanych z zakupem i transportem energii elektrycznej.
  • Pierwsza zmiana sprzedawcy energii: proces zmiany do 30 dni
  • Druga zmiana sprzedawcy energii i następne:  proces zmiany do 14 dni
  • Zmieniać sprzedawcę można dowolną ilość razy z uwzględnieniem podpisanych umów na sprzedaż energii
  • Podpisanie nowej umowy, trzeba poprzedzić wypowiedzeniem starej umowy zgodnie z zawartymi w niej zasadami
  • Zmiana sprzedawcy może się wiązać z koniecznością dostosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników) przez ich właścicieli.  W przypadku odbiorców detalicznych, koszty tej operacji ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego (właściciel linii energetycznych). 
  • Zmiana sprzedawcy energii dla przedsiębiorstw i instytucji może generować oszczędności, ale związana jest z koniecznością ponoszenia ryzyka uczestnictwa w rynku energii (grafikowanie i prognozowanie zakupów energii - czynności te można zlecić wyspecjalizowanym firmom na zasadzie outsourcingu).
  • OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ  - przez okres związania umową z nowym sprzedawcą energii oraz twoim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podejmują wysiłki, które polegają na nie korzystaniu z odbiorników energii elektrycznej kiedy są nie wykorzystywane.
  • Pamiętaj, że możesz zmienić tylko SPRZEDAWCĘ ENERGII, zawsze musisz korzystać z Twojego lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwego dla Twojej lokalizacji. OSD to właściciel infrastruktury dzięki której prąd jest transportowany do firmy/domu
  

 

Jak zmienić sprzedawcę prądu? 

Urząd Regulacji Energetyki uprościł procedurę zmiany sprzedawcy energii od 30.07.2008 roku.  Poniżej prezentujemy 3 kroki do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla firm/instytucji oraz dla gospodarstw domowych. W obu przypadkach Klient powinien starannie przeanalizować czy zmiana sprzedawcy jest korzystna. Następnie wystarczy podpisać umowę z nowym sprzedawcą i zapłacić rachunek za prąd 'staremu' sprzedawcy - resztę czynności wykona za nas nowy sprzedawca i OSD. 

 

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY DLA FIRMY/INSTYTUCJI

TARYFY A, B, C

 

1. Analiza opłacalności zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

    - jakie są korzyści i oszczędności?

    - jakie nakłady inwestycyjne należy ponieść?

    - jakie są warunki obecnie podpisanych umów cywilno-prawnych?

    - jakie jest ryzyko związane z zakupami energii na wolnym rynku?

   - kto będzie wykonywał czynności związane z funkcjonowaniem na wolnym rynku firma zewnętrzna czy pracownicy firmy (grafikowanie i  prognozowanie zakupów energii) 

         

2. Decyzja o zmianie sprzedawcy, podpisanie umowy z nowym sprzedawcą

 

 

NOWY SPRZEDAWCA WYKONA ZA NAS W NASZYM IMIENIU*: 

A. Wypowiedzenie umowy staremu sprzedawcy

B. Podpisanie umowy z naszym OSD (operatorem systemu dystrybucyjnego)

C. Zgłoszenie do OSD zawierające**: 

a) określenie stron nowej umowy sprzedaży,

b) termin obowiązywania umowy,

c) planowane ilości dostaw energii,

d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
(najczęściej będzie nim nowy sprzedawca

 

 *kroki te może także wykonać firma/instytucja 

**w niektórych przypadkach nowy sprzedawca wykonuje te czynności z upoważnienia klienta

3. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników energii) 

 

 

oraz  

 

Rozlicz się ze starym sprzedawcą

 

NOWY SPRZEDAWCA może nam pomóc w tym zakresie

Wielkość zużycia energii może wymagać dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego (licznik z rejestracją i transmisją danych).

Koszt dostosowania układu ponosi jego właściciel .

 

  

 

 

Czynności wykonywane przez OSD i starego sprzedawcę energii

W dniu zmiany sprzedawcy OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego (w terminie do 5 dni roboczych).

Odczyt jest przekazywany przez OSD staremu i nowemu sprzedawcy do 5 dnia następnego miesiąc. Na tej podstawie otrzymamy fakturę końcową.

 

     

Zmiany dostawców energii elektrycznej w Europie

Norwegia 80% klientów zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej

Austria tylko 4% klientów zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej                 
 


  

 

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY  DLA DOMU

TARYFA G

 

1. Analiza opłacalności zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

    - jakie są korzyści i oszczędności?

    - jakie są warunki obecnie podpisanych umów cywilno-prawnych?

2. Decyzja o zmianie sprzedawcy, podpisanie umowy z nowym sprzedawcą

NOWY SPRZEDAWCA WYKONA ZA NAS W NASZYM IMIENIU*: 

A. Wypowiedzenie umowy staremu sprzedawcy

B. Podpisanie umowy z naszym OSD (operatorem systemu dystrybucyjnego)

C. Zgłoszenie do OSD zawierające**: 

a) określenie stron nowej umowy sprzedaży,

b) termin obowiązywania umowy,

c) planowane ilości dostaw energii,

d) określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
(najczęściej będzie nim nowy sprzedawca

 

 *kroki te może także wykonać firma/instytucja 

**w niektórych przypadkach nowy sprzedawca z upoważnienia 

3. Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników energii) 

 

 

oraz  

 

Rozlicz się ze starym sprzedawcą

 

 

 

 

NOWY SPRZEDAWCA może nam pomóc w tym zakresie

Jedynie w niektórych przypadkach.  

W przypadku odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej G przyłączonych do sieci energetycznej na niskim napięciu, liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych gospodarstwo domowe nie ponosi kosztów związanych z dostosowaniem liczników energii.

 

  

 

 

Czynności wykonywane przez OSD i starego sprzedawcę energii

W dniu zmiany sprzedawcy OSD zobowiązany jest dokonać odczytu układu pomiarowego (w terminie do 5 dni roboczych).

Odczyt jest przekazywany przez OSD staremu i nowemu sprzedawcy do 5 dnia następnego miesiąc. Na tej podstawie otrzymamy fakturę końcową.

 

 

ZASADA TPA

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest realizowana zgodnie z zasadą TPA (ang. Third Party Access) . Zasada TPA polega na udostępnieniu każdemu krajowemu odbiorcy energii możliwości wolnego wyboru krajowego dostawcy energii elektrycznej, który dzięki temu uzyska korzystniejszą cenę oraz warunki dostawy prądu. Operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego jest zobowiązany do wykonania usługi przesyłu energii od sprzedawcy do odbiorcy.

 

TPA W PRAKTYCE

Wolny rynek energii nie jest nowością. Odbiorcy energii elektrycznej pobierający więcej niż 500 GWh rocznie uzyskali takie prawo już w 1998 roku. Po blisko 9 latach kolejną ważną datą jest umożliwienie najliczniejszym odbiorcowm - gospodarstwom domowym korzystanie z wolności wyboru.  

 

Fazy uwolnienia rynku energii elektrycznej w PolsceRoczne Zużycie Prądu przez odbiorcę końcowegoLiczba Klientów
4 wrzesień 1998 r.> 500 GWh12
1 styczeń 1999 r.> 100 GWh80
1 styczeń 2000 r.> 40 GWh138
1 styczeń 2002 r.> 10 GWh560
1 styczeń 2004 r.> 1 GWhok. 6000
1 lipiec 2004 r.<1 GWhok. 1,7 mln
1 lipiec 2007 r.wszyscy odbiorcy energii elektrycznej mają prawo wolnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznejok. 15.6 mln

 Źródło: URE (stan na 2008)

 

 

 

 

 
Copyright (c) 2007-2008 energia-elektryczna.pl
Free Joomla Template provided by funky-visions.deEnergia-Elektryczna.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone: | Nota Prawna |

Polecane serwisy: | Inspektor nadzoru budowlanego | Kosztorysy budowlane |

web stats stat24